எண் ஜோதிடம்

எண் 2இல் பிறந்தவருடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் ? முழுமையான பலன்கள் மற்றும் குணங்கள்- சந்திரன் (Moon)

en 2 piranthavarkalin vaalkai palankal, numerology, number 2 numerology life path in tamil | எண் 2 இல் பிறந்தவருக்குரிய பலன்கள் 2ம் திகதியில் பிறந்தவர்களின் குணங்கள் உணர்ச்சிப்பூர்வமாகவும், உள்ளுணர்வு ரீதியாகவும்...

எண் 3இல் பிறந்தவருடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் ? முழுமையான பலன்கள் மற்றும் குணங்கள்- குரு (Jupiter)

en 3 piranthavarkalin vaalkai palankal, numerology, number 3 numerology life path in tamil | எண் 3 இல் பிறந்தவருக்குரிய பலன்கள் 3ம் திகதியில் பிறந்தவர்களின் குணங்கள் படைப்பு திறன் அதிகமாக...

எண் 4இல் பிறந்தவருடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் ? முழுமையான பலன்கள் மற்றும் குணங்கள்- இராகு (Dragon’s Tail)

en 4 piranthavarkalin vaalkai palankal, numerology, number 4 numerology life path in tamil | எண் 4 இல் பிறந்தவருக்குரிய பலன்கள் 4ம் திகதியில் பிறந்தவர்களின் குணங்கள் கடினமாக உழைப்பவர்கள், மனசாட்சிக்கு...

எண் 5இல் பிறந்தவருடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் ? முழுமையான பலன்கள் மற்றும் குணங்கள்- புதன் (Mercury)

en 5 piranthavarkalin vaalkai palankal, numerology, number 5 numerology life path in tamil | எண் 5 இல் பிறந்தவருக்குரிய பலன்கள் 5ம் திகதியில் பிறந்தவர்களின் குணங்கள் சாகசங்கள், நீண்ட பயணங்கள்...

எண் 6இல் பிறந்தவருடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் ? முழுமையான பலன்கள் மற்றும் குணங்கள்- சுக்கிரன் (Venus)

en 6 piranthavarkalin vaalkai palankal, numerology, number 6 numerology life path in tamil | எண் 6 இல் பிறந்தவருக்குரிய பலன்கள் 6ம் திகதியில் பிறந்தவர்களின் குணங்கள் குடும்பப்பாங்கான நபர், மக்களை...

எண் 7இல் பிறந்தவருடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் ? முழுமையான பலன்கள் மற்றும் குணங்கள்- கேது (Dragon’s Head)

en 7 piranthavarkalin vaalkai palankal, numerology, number 7 numerology life path in tamil | எண் 7 இல் பிறந்தவருக்குரிய பலன்கள் 7ம் திகதியில் பிறந்தவர்களின் குணங்கள் பெரிய மூளைக்காரர், எதையும்...

எண் 8இல் பிறந்தவருடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் ? முழுமையான பலன்கள் மற்றும் குணங்கள்- சனி (saturn)

en 8 piranthavarkalin vaalkai palankal, numerology, number 8 numerology life path in tamil | எண் 8 இல் பிறந்தவருக்குரிய பலன்கள் 8ம் திகதியில் பிறந்தவர்களின் குணங்கள் தொழில் ரீதியான திறமை...

எண் 9இல் பிறந்தவருடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் ? முழுமையான பலன்கள் மற்றும் குணங்கள்- செவ்வாய் (Mars)

en 9 piranthavarkalin vaalkai palankal, numerology, number 9 numerology life path in tamil | எண் 9 இல் பிறந்தவருக்குரிய பலன்கள் 9ம் திகதியில் பிறந்தவர்களின் குணங்கள் தொலைநோக்குப் பார்வை, புதிய...

எண் 1இல் பிறந்தவருடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் ? முழுமையான பலன்கள் மற்றும் குணங்கள்- சூரியன் (Sun)

en 1 piranthavarkalin vaalkai palankal, numerology, number 1 numerology life path in tamil | எண் 1 இல் பிறந்தவருக்குரிய பலன்கள் 1ம் திகதியில் பிறந்தவர்களின் குணங்கள் பெரிய குறிக்கோள்களை துரத்தி செல்லும்...

Popular

Subscribe

error: Content is protected !!

இன்றைய ராசிபலன்கள் 

தினந்தோறும் 12 ராசிக்கும் நட்சத்திரங்களுக்கும் முழுமையான பலன்கள்.

Today Rasi Palan in Tamil - இன்றைய ராசி பலன், நல்லநேரம் - Nalla Neram Todaytoday-rasi-link